Photo exhibition ‘’MY HEART IS IN THE HIGHLANDS’’
The Gallery of the Shushi Culture and Youth Center , Manukyan str. 2, Shushi, Nagorno-Karabakh Republic

''ԻՄ ՍԻՐՏԸ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ Է''
Դոկտոր Մարինե Մխիթարյանի լուսանկարչական ցուցահանդես` նվիրված Շուշիի ազատագրման 21-րդ տարեդարձին:

Ցուցահանդեսը կազմակերպվում է ԼՂՀ Մշակույթի և Երիտասարդության հարցերի Նախարարության և Շուշի քաղաքի Մշակույթի և Երիտասարդության կենտրոնի հովանու ներքո:

The photo exhibition by Dr. Marina Mkhitaryan
‘’MY HEART IS IN THE HIGHLANDS’’, dedicated to the 21st Anniversary of Liberation of Shushi

Organized under the auspices of the the Ministry of Culture and Youth of the Nagorno-Karabakh Republic and the Shushi Culture and Youth Center

Date: Saturday, May 4, 2013
Time: 3:00 pm

Click here for the FB event page for additional info

Comments

Popular Posts