Thursday, November 10, 2016

HyeTert: Թուրքիայի համշէնցիներ. բարդ ինքնութիւն

HyeTert: Թուրքիայի համշէնցիներ. բարդ ինքնութիւն: Հիքմէթ Աքչիչէք / Գրող եւ ուսուցիչ / repairfuture.net Ինքնութեան հարցն աշխարհում ամենաշատ ուսումնասիրուած թեմաներից է։ Որեւէ ինքնութեա...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.